Sportschool Haberland

Be Cool  by Toni

Inschrijving en Regels Sportschool

Als lid zijnde van Sportschool Haberland wordt van je verwacht respect en discipline te tonen ten opzichte van je trainers en medeleden. Toewijding en een goede teamgeest onderling.

De naam van de Sportschool dient niet verkeerd gebruikt te worden.


Regels Sportschool

Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor aanvang van de trainingen (± 10-15 min.)

Er wordt getraind in geschikte kickboxing kleding.

De contributie dient in de eerste maand van het te betalen kwartaal te zijn voldaan.

Clublessen dienen tijdens vakantie- en feestdagen doorbetaald te worden. Ook dient de contributie voldaan te worden bij langdurige ziekte of opname in het ziekenhuis, tenzij dit tijdig wordt gemeld en afgestemd met de sportschoolleiding.

Voor ongelukken/letsel/blessures van welke aard dan ook tijdens trainingen, wedstrijden of demonstraties, kan de sportschool niet aansprakelijk worden gesteld.

De sportschool is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het opheffen van je lidmaatschap dient minimaal een maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk te worden ingediend. Anders zal de betalingsplicht van de contributie blijven bestaan voor de nieuwe periode.

Het is ten strengste verboden ten eigen bate lessen te geven zonder toestemming van de trainers en de sportschoolleiding.

Ieder medelid dient zowel binnen als buiten de sportschool met respect behandeld te worden.

Tijdens de trainingen is het verboden om welk sieraad dan ook te dragen, tenzij dat medisch verantwoord is. Voor lichamelijk letsel en beschadiging of zoekraken van een sieraad kan de sportschool niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Het wordt van je verwacht dat je ook rekening houdt met de omwonenden van de sportschool. Dit betreft onder andere het parkeren van voertuigen en rijwielen als ook het verbaal omgaan met de buren en het schoonhouden van het omliggend erfdeel en straten.

Bij het betreden van de DOJO, wordt er aan de ingang bij het binnenkomen en verlaten ervan gegroet met een duidelijke OESH.


Voor verdere regels, zie de regels ophangend binnen de DOJO.Facebook | Link2 | Link3

Copyright © 2012. Sportschool Haberland All Rights Reserved.


Webmaster Guus Martens

guus.martens@planet.nl